зміни туристичний2019

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКО-ХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Вінницького району Вінницької області

 

 

РІШЕННЯ № 07

 

від 22 лютого 2019 року                            33 сесія 07 скликання

 

 

«Про внесення змін в рішення 27 сесії 07 скликання

від 22.06.2018 року №157 “ Про встановлення на території

Вінницько-Хутірської сільської ради

Туристичного збору та затвердження Порядку

його справляння на 2019 рік “»

 

         Керуючись п. 24 ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, ст. 10 розділу І ст. 268 Податкового кодексу України, враховуючи Закон України від 23.11.2018 року №2628-VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни в рішення 27 сесії 07 скликання Вінницько-Хутірської сільської ради від 22.06.2018 року №157 «Про встановлення на території Вінницько-Хутірської сільської ради Туристичного збору та затвердження Порядку його справляння на 2019 рік», та викласти дане рішення та Додаток в редакції:

«1. Встановити на 2019 рік на території Вінницько-Хутірської сільської ради ставку туристичного збору у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 2 відсотка - для зовнішнього туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного (податкового) року.

2. Затвердити Прядок його справляння згідно з додатком №1.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню на сайті сільської ради.

4. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та цін.

 

        

 

Сільський голова                                          В.В.Кравченко

 

 

Додаток №1

до рішення 33 сесії 07 скликання Вінницько-Хутірської сільської ради від 22.02.2019 року№ 07

 

Порядок

справляння туристичного збору

 

1.      Платники збору

 

1.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Вінницько-Хутірської сільської ради Вінницького району Вінницької області та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

1.2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Вінницько-Хутірської сільської ради Вінницького району Вінницької області;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

    ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

 

2.      Ставка збору

 

    2.1. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 2 відсотка - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 

 

3.      База справляння збору

 

     3.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі).

 

4.      Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

 

4.1. Справляння збору може здійснюватися:

     а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі);

     б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

     в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

     Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

     4.2. місцях проживання (ночівлі):

     а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

    б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

 

5.      Особливості справляння збору

 

     5.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

    За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

    5.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до цього Кодексу та рішення сільської ради.

    5.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому цим Кодексом порядку.

 

6.      Порядок сплати збору

 

6.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

6.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

6.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

7. Строк та порядок сплати збору

      7.1. Збір сплачується податковими агентами до бюджету Вінницько-Хутірської сільської ради авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації.

     Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

     7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

     7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 

 

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату збору

      8.1. Податкова декларація (розрахунок) з туристичного збору подається за базовий звітний  (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу  (у тому числі в разі сплати квартальних авансових внесків)до органів державної податкової служби протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби.

9. Відповідальність за порушення податкового законодавства

та контроль податкових органів

 

9.1. Податкові агенти та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

9.2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації органам державної податкової служби, недостовірність наданої інформації податкові агенти та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.

9.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині сплати туристичного збору здійснюють органи державної податкової служби.

 

 

 

Секретар сільської ради                           Г.Ф.Мришук

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж