туристичний

 

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКО-ХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Вінницького району Вінницької області

РІШЕННЯ

 

від .2017 року                        17 сесія 07 скликання

“ Про встановлення на території

Вінницько-Хутірської сільської ради

Туристичного збору та затвердження Порядку

його справляння на 2018 рік “

 

         Відповідно до ч. 1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, ст. 10 розділу І ст. 268 Податкового кодексу України, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Встановити на 2018 рік на території Вінницько-Хутірської сільської ради туристичний збір у розмірі 1 відсотка від вартості усього періоду проживання (ночівлі) за вирахуванням податку на додану вартість.

2. Затвердити Прядок його справляння згідно з додатком №5.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації.

4. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та цін.

 

        

 

        

 

Сільський голова                                          Кравченко В.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №5

до рішення 17 сесії 07 скликання Вінницько-Хутірської сільської ради від .2017 року

Порядок

справляння туристичного збору

1.      Платники збору

 

1.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Вінницько-Хутірської сільської ради Вінницького району Вінницької області та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

1.2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Вінницько-Хутірської сільської ради Вінницького району Вінницької області;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

 

2.      Ставка збору

 

2.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору.

 

3.      База справляння збору

 

3.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 4.1 цього Порядку, за вирахуванням податку на додану вартість.

3.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

 

4.      Податкові агенти

 

4.1. Справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

 

5.      Особливості справляння збору

 

5.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

 

 

6.      Порядок сплати збору

 

6.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

6.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

6.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

7. Строк та порядок сплати збору

      7.1. Збір сплачується податковими агентами до бюджету Вінницько-Хутірської сільської ради авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується до бюджету Вінницько-Хутірської сільської ради протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання квартальної податкової декларації.

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату збору

      8.1. Податкова декларація (розрахунок) з туристичного збору подається за базовий звітний  (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу  (у тому числі в разі сплати квартальних авансових внесків)до органів державної податкової служби протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби.

9. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль податкових органів

9.1. Податкові агенти та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

9.2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації органам державної податкової служби, недостовірність наданої інформації податкові агенти та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.

9.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині сплати туристичного збору здійснюють органи державної податкової служби.

 

 

 

Секретар сільської ради                           Г.Ф.Мришук

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж